Co o położniku powinien wiedzieć każdy

Nie posiadasz wiedzy w tej dziedzinie? Skontaktuj się z położnikiem Kraków

Jakie są zadania położnika?

Położnik to lekarz nadzorujący przebieg ciąży kobiety. Jego obowiązki stanowią m.in. wykrywanie oraz leczenie prawdopodobnych patologii ciąży. Położnictwo jest dziedziną medycyny nieodłącznie związaną z ginekologią, co sprawia to, że często położnik jest równocześnie lekarzem ginekologiem.Co ważne, należy rozróżniać zawód położnika od zawodu położnej, gdyż zadania tych osób były od wieków zupełnie różne. Podczas gdy położnik dba przede wszystkim o zapobieganie zakłóceniom w okresie ciąży, położna gwarantuje ciężarnej najlepsze możliwe warunki podczas porodu i połogu.

Kiedy udajemy się do położnika?

Wizyta u położnika jest konieczna po rozpoczęciu ciąży. Sprawą wielkiej wagi jest nadzór położnika już od pierwszych dni od poczęcia, aż do rozwiązania. Poleci on przeprowadzenie kompletu niezbędnych badań, a także zrobi wszystko, co możliwe, aby nasze dziecko przyszło na świat zdrowe i w jak najbardziej optymalny sposób. Wybierając się do położnika, powinniśmy wybrać osobę, która zapewni nam bezstresowe warunki kolejnych wizyt oraz przy której nie będziemy odczuwać skrępowania.

Kontakt:
Gabinet ginekologiczny
ul. Szlak 20
31-161 Kraków

Tel.: 12 634 40 32
Mob.: 501 355 801