Szukasz tłumacza przysięgłego? Sprawdź, jak oszacować koszt przekładu

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków. Zdobądź więcej informacji.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na firmy z większości krajów świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń wykonują setki uwierzytelnionych i zwykłych translacji na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż online nietrudno wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, nadal nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, bo skorzystanie z ich pomocy jest nieraz obligatoryjne, np. jeżeli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza oszacować cenę tłumaczenia. Od czego wobec tego zależy cena przekładu?

Czas wykonania, język, typ tłumaczenia – to wpływa na ostateczny koszt usługi

Ostateczny koszt translacji tekstu determinują poniższe elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest co do zasady o wiele tańsze aniżeli translacja w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (włoski, hiszpański) czy germańskich (niemiecki, niderlandzki) będzie na ogół tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego).
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na już” musimy szykować się na wyższy koszt.
4. Stopień trudności tłumaczenia lub problematyka tekstu. Translacja umów handlowych, prac akademickich czy opracowań medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, ale także należytą wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji karygodnych pomyłek.

Przekład przysięgły a zwykły

Należy wspomnieć, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak np. akt urodzenia czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym oznacza czy przekład powstał z kopii, oryginału lub odpisu, jak również przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają sztywny cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, natomiast w przypadku nieodzowności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]