Szkolenie z ochrony danych osobowych. Czemu tak ważne?

Pierwszym prawnym aktem w naszym kraju, który dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w 1997. Również obecnie określa ona ten termin oraz mówi, jak należy z nich korzystać. W myśl ustawy dane osobowe to wszystkie informacje, jakie umożliwiają ustalenie tożsamości danego człowieka bez złożonych wysiłków. Do danych osobowych zakwalifikować można zatem datę urodzenia, nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania, ale również te określane jako dane wrażliwe – między innymi informacje o wyznaniu, stanie zdrowia czy możliwych sprawach sądowych. O ich ochronę warto zadbać zwłaszcza dlatego, że dzięki globalnej sieci ich zdobycie oraz przetwarzanie jest naprawdę łatwe.

Szkolenie z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe pozyskują każdego typu firmy. Jedne dysponują jedynie danymi ich współpracowników, inne natomiast uzyskują dojście również do danych kontrahentów. We obu przypadkach pracownicy, którzy mają do nich dostęp powinni przejść odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego dowiedzą się, jak zapewnić im bezpieczeństwo. Jest to bardzo ważne, bowiem po stwierdzeniu zaniedbań GIODO może zasądzić dotkliwe sankcje – nie tylko pieniężne, lecz w skrajnych sytuacjach również więzienia.

Kurs z ochrony danych osobowych – zasady

Kurs z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszystkich pracowników zarządzających takimi informacjami – są to na przykład specjaliści z sekretariatów, archiwów lub do spraw rekrutacji. W jego koszty wliczone są także broszury dydaktyczne, przez które uczestnicy łatwiej przyswoją wiedzę. Po zakończeniu szkolenia, w czasie którego nauczą się, jak zagwarantować ochronę informacji, kursanci otrzymują właściwe certyfikaty. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie pochłaniają dużo czasu – zazwyczaj zamykane są tego samego dnia.