Kto może zostać detektywem?

Usługi detektywów cieszą się popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne również dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony będący na L-4 naprawdę jest niezdolny do pracy lub czy informacje przedłożone przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności winien posiadać detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować odpowiednią licencją wydawaną po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby przystępujące do egzaminu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów należących UE, świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji i co najmniej średniego wykształcenia. Warunkiem jest również bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywów?

Największa część zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi jeśli podejrzewamy, że nasz małżonek jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też określić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co jest bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.