Jak przebiega audyt personalny?

Szukasz informacji o rozwoju kompetencji? Dobrze trafiłeś!

Rośnie liczba pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników w znacznym stopniu wpływa na sukces całego przedsiębiorstwa. Zaangażowani pracownicy posiadający szeroki wachlarz kompetencji miękkich to przecież najistotniejszy filar każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij utajony potencjał swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający ewaluację ich osobistych kompetencji i uwarunkowań może wspomóc pracodawcę w dobraniu zespołu, który będzie przygotowany na różne wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez kompetentnego doradcę zawodowego można ujawnić, który z pracowników przejawia kompetencje przywódcze i zostanie odpowiednim liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być realizowane na różne sposoby – m.in. w postaci sesji grupowych bądź indywidualnych. W czasie spotkań stosowane są uznane techniki szkoleń, np. analiza danego przypadku (case studies), symulacje, zadania grupowe czy wywiady. Dzięki nim można odkryć prawdziwy potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu audytu można prowadzić dalej pracę z kadrą w postaci coachingu.

Na czym polegają sesje AC/DC i rozwój pracowników?

Poprawnie opracowany audyt jest podzielony na wiele części. Rozpoczyna się od analizy kompetencji wymaganych na audytowanym stanowisku. Następnie audytor opracowuje techniki, które zostaną wykorzystywane w trakcie sesji. Dalszym etapem jest powiadomienie o celach sesji i tego, co planuje się dzięki niej wypracować. Równie ważne jest też otoczenie, w którym zostaną wykonane audyty zespołów – powinno one dawać komfort, który wspomoże realizację założeń sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny czy też grupowy) jest przeprowadzany przez doświadczonych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa nie więcej niż 6 godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient otrzymuje szczegółowy, spersonalizowany raport, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony i przekazane są polecenia, jak powinien przebiegać następny etap rozwoju pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]