Skieruj się na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby uzyskać informacje o metodzie kasowej.

Właściciele firm przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. W tej sytuacji fiskus nie docieka czy opłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – sposób na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak pojawienia się na koncie opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz spotykają się z sytuacją, kiedy muszą kilka razy monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za sprzedane towary czy też wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet dobrze prosperująca firma może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w ustawowym terminie i w konsekwencji narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta opłaty. Z uwagi na przytoczony wyżej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, lecz powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie polecają firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym monitorowaniem wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak stałego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Lecz już przy kilkudziesięciu fakturach nadzór wpłat przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia minimalizację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]