Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Zajrzyj na flobo.io, aby znaleźć informacje dotyczące automatycznej windykacji należności.

Jest wiele różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Windykacja – czynności, zmierzające do wyegzekwowania spłaty zaległości

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji długu. Chociaż termin ten większości ludzi nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Kiedy ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset klientami i miesiąc w miesiąc wypisuje identyczną ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona we wskazanym terminie bezsprzecznie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może przygotować swoje harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, definiując między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wypunktowane powyżej działania nie przyniosą pożądanego efektu, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie skutkuje również znaczną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]