Faktura proforma – czym jest i czy jest wiążąca?

Skieruj się na https://tinyurl.com/yxvk3ozo, aby otrzymać odpowiedź na pytanie co to znaczy faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale również i większość osób dokonujących zakupów w sieci, otrzymali przynajmniej raz fakturę pro forma. Nie każdy jednak wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Proforma nie stanowi dowodu zakupu towaru

Po łacinie pro forma oznacza „prowizorycznie”, zatem nierzadko spotykamy się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, z tej przyczyny nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Poleca się jednakże zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który formą zapowiedzi jakiejś oferty. Nie jest dowodem zrealizowania usługi czy kupna towaru, czyli w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, bo tyczy się sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie została wykonana, tym samym warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Faktura proforma nie zwalnia z konieczności wydania stosownej faktury VAT

Faktura proforma posiada analogiczne elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, a więc:

  • datę i miejsce,
  • dane kontrahentów (odbiorcy i wystawcy),
  • nazwę towarów czy też usług, będących przedmiotem transakcji (wraz z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto i netto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o wysokości naliczonych rabatów,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie terminu realizacji usługi bądź dostarczenia towaru.

Taką fakturę należy oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, żeby nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Należy także mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy kontrahent wpłaci już przedpłatę lub zapłaci w całości za przedmiot transakcji.