Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Wygodny bezpłatny generator not księgowych online

Każda osoba prowadząca własną firmę wcześniej czy później zderza się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 oraz 100 euro.

Kiedy należy wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy utrzymywanych często przez długi okres czasu dobrych układów partnerskich. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu należności za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy finansowe albo niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

W momencie, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest również w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]