filament do drukarki 3D, materiał do drukarek 3D

Firma CadXpert proponuje szeroką ofertę materiałów do druku 3D: żywice fotopolimerowe, tworzywa termoplastyczne i wiele innych. Materiały te grupuje się na 4 kategorie:
– PolyJet – płynne żywice fotopolimerowe, które utwardza się za pośrednictwem światła UV,
– SLS – spiekany selektywnie poliamid w proszku,
– SLA – utwardzane promieniem lasera żywice fotopolimerowe o rozmaitych właściwościach,
– FDM (czyli fused deposition modeling) – warstwy ciekłych tworzyw termoplastycznych (filamentów). Dzieli się ono na dwie podkategorie: FDM do błyskawicznego tworzenia prototypów z niezbyt kosztownych termoplastów oraz przemysłowe FDM służące do profesjonalnej produkcji z funkcjonalnych tworzyw termoplastycznych.

Filament do drukarki 3D – niezastąpiony w błyskawicznym prototypowaniu

Filament to materiał używany w drukarkach 3D działających w technologii FDM. To tworzywo oraz technika druku są wykorzystywane do seryjnej produkcji, a także do błyskawicznego prototypowania z prostych do modelowania termoplastów i testowania funkcjonalnego. Jakie filamenty są najczęściej stosowane do druku 3D? Zazwyczaj sięga się po łatwe do kształtowania poliaktydy czyli PLA, materiały inżynieryjne (m.in. te niepodatne na pękanie) albo wyróżniające się specyficznymi właściwościami (przykładowo niepalnością). Technika druku FDM dotrzymuje kroku wydrukom otrzymanym za pomocą pozostałych rozpowszechnionych metod: wtrysku czy termoformowania. Nadrzędne atuty filamentów to duża dostępność, ekologiczny proces ich wytwarzania (nietoksyczny a przy tym czysty, w związku z tym wyprodukowane tą metodą prototypy mogą być stosowane np. w biurach), a także rozsądna cena idąca w parze z dobrą jakością wydruku.
W ofercie firmy CadXpert w technologii FDM znajdują się materiały:
– elastomery,
– inżynieryjne,
– do szybkiego prototypowania.

Inne materiały do druku 3D – zastosowanie żywic fotopolimerowych

Pomijając filamenty, firma CadXpert oferuje także wiele innych materiałów do druku 3D. Te dedykowane dla technologii Polyjet to m.in.:
– transparentne,
– imitujące polipropylen,
– wysokotemperaturowe.
PolyJet jest uznawana za niezwykle precyzyjną i wszechstronną technologię druku 3D. Ciekłe żywice fotopolimerowe są utwardzane warstwa po warstwie za pomocą światła ultrafioletowego. Za sprawą swoich cech mają zastosowanie przeważnie jako modele: inżynieryjne, anatomiczne, koncepcyjne oraz odwzorowujące wyrób końcowy. Z tych fotopolimerów produkowane są też opakowania, obudowy oraz inne produkty codziennego użytku.
Z kolei w technologii SLA (innymi słowy w stereolitografii) są to między innymi materiały:
– stomatologiczne,
– odlewnicze,
– inżynieryjne,
– standardowe.
Jakie zastosowanie ma ciekła żywica fotopolimerowa, którą utwardza się promieniem lasera? Bardzo szerokie. Głównie korzystamy z niej w branży medycznej oraz przemyśle do druku 3D prototypów oraz projektów koncepcyjnych, a także wszelakich elementów wymagających wygładzonej powierzchni.

Kontakt:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]