Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Więcej o kontenerze KP 7 na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają podczas wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z gromadzeniem i przewozem śmieci. By się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – rodzaje

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania oraz przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi brygady sprzątające i zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania lub utylizacji.

Kontakt:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]