Kontenery na odpady – nie tylko na gruz, złom i śmieci

Dalsze informacje o kontenerze na odpady

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia powinny charakteryzować się wysoką wytrzymałością, a także spełniać restrykcyjne parametry techniczne. Czym wyróżniają się popularne modele kontenerów? Kiedy należy wybrać wysokiej jakości kontenery stalowe?

Typy kontenerów na odpady

Pośród dostępnych w sprzedaży pojemników specjalnego zastosowania można wymienić kontenery na odpady niebezpieczne, płynne, sypkie, odpady wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków, a także odpady przemysłowe. Kontenery używane do transportu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Pojemniki tego typu są spawane szczelnie spoiną ciągłą i są zabezpieczone pokrywą z uszczelnieniem, dzięki czemu transportowane odpady nie wypływają. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konstrukcja umieszczona nad pokrywą, która uniemożliwia rozbryzgiwanie się płynów w czasie załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady należą też plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z podłogą posiadającą mocowania do zabezpieczenia ładunku oraz z rozsuwanymi ścianami.

Kontenery na odpady budowlane i sypkie

Osobną grupę kontenerów są modele na odpady miałkie, np. trociny i pyły. Obecne na rynku kontenery obsługiwane są przez urządzenia hakowe i wyposażone w przenośnik ślimakowy. Kontenery na materiały sypkie mogą również być wyposażone w klapę z uszczelką. Do kontenerów specjalnego przeznaczenia należą również kontenery otwarte wykorzystywane do transportu i magazynowania gruzu oraz odpadów budowlanych.

Kontakt:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]