Jeśli chcesz zamówić ekologiczną żywność online, koniecznie sprawdź artmankiszonki.pl/pl/c/Zywnosc-ekologiczna/15.

Od dynamicznego rozwoju przemysłu spożywczego, który daje się zauważyć od zeszłego stulecia, wyroby spożywane przez nas na co dzień zaczęto nagminnie nasycać różnorodnymi substancjami wydłużającymi ich świeżość. Ale wraz z rosnącą wiedzą konsumentów odnośnie tego, co konsumują i jakie może to wywoływać następstwa dla ich zdrowia, w ostatnim czasie coraz chętniej poszukują oni towarów wytworzonych z żywności nieprzetworzonej.

Czym charakteryzuje się eko żywność?

Aby jakiś wyrób sprzedawany w Polsce mógł zwać się „ekologicznym”, musi spełnić wiele przesłanek. Żywność ekologiczna oraz przetwory z niej sporządzone muszą zdobyć stosowne certyfikaty nadawane przez uprawnione do tego laboratoria. Podstawową jednak właściwością spożywczych artykułów eko jest to, że wykorzystane do ich przyrządzenia owoce i warzywa kultywowano z zachowaniem najważniejszych obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To oznacza, iż rolnicy nie wykorzystywali syntetycznych nawozów ani pestycydów, które mogłyby mieć szkodliwy oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które również są zagrożeniem dla ekosystemu. Niektóre bowiem nawozy powodują zasolenie gleby bądź zanieczyszczają wody powierzchniowe, a opryski upraw chemicznymi pestycydami nierzadko powodują np. obumieranie pożytecznych organizmów. Tymczasem w efekcie ekologicznej uprawy owoce i warzywa mają niższą zawartość metali ciężkich, azotynów oraz azotanów, a to oznacza, iż mniej tych niezdrowych substancji przedostanie się do ustroju ich konsumentów.

Zamawiasz przetwory ekologiczne? Czytaj uważnie informacje na opakowaniu

Przetwory eko podlegają nieustannemu nadzorowi we wszystkich fazach produkcji, w tym także w czasie składowania oraz transportu. Co ważne, gdy przetwór spełnia wymogi, jego producent obok rutynowych informacji m.in. o terminie trwałości, wartościach odżywczych, warunkach składowania oraz masie netto, kraju produkcji składników, musi też obligatoryjnie podać numer identyfikacyjny organu kontrolnego dany produkt oraz zamieścić logo produkcji ekologicznej UE, którym jest kształt liścia ułożony z białych gwiazd na zielonym tle. Szukając żywności ekologicznej powinno się więc czytać wnikliwie etykiety wyrobów, a zamawiając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o posiadanych certyfikatach.

Kontakt:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]