Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

Szukasz więcej wiadomości o energii z odzysku? Skieruj się na dalkiapolska.com

Na skutek rozkwitu przemysłu nastąpiło nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż przedsiębiorstwa wypatrują innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale także przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich oddziaływania na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – zmniejszenie wykorzystania gazu i węgla

Działanie, które dąży do wzmocnienia autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych poprzez implementowanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze użycie zasobów energetycznych, przede wszystkim poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz redukcję zużycia węgla i gazu, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu i ciepła, lub trigeneracja, gdzie prócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego uzyskiwane jest również zimno.

W wielu sferach przemysłu realne jest także korzystanie z energii z odzysku, innymi słowy ”energii odpadowej”. To energia, która powstaje na rozmaitych etapach produkcji i która z reguły bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie nieodwracalnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii i powtórne jej użycie przynosi z czasem znaczne oszczędności, a zarazem przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Nakłady finansowe wyłożone na dekarbonizację przemysłu zwrócą się po paru latach

W czasie globalnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań człowieka na otoczenie oraz wiedzy, że złoża ropy i gazu za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Zwrot przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej oraz odnawialnej to optymalna metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Owszem, wdrożenie tych środków łączy się ze znacznymi kosztami, lecz w ostatecznym rozrachunku zysk jaki one przynoszą, całkowicie je kompensują. Oszczędności związane ze zmniejszeniem się kosztów zakupu energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę innowację. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego przemysłu i jego niepożądanego wpływu na środowisko to już zysk dla wszystkich.

Kontakt:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10